Tarihi Edirne
KIRKPINAR
Yağlı Güreşleri
Peşrev

Peşrev

Güreşe hazırlık, güreşin başlangıcı demektir. Muntazam bir şekilde eller birbirine çarparken, pehlivan da sıçrar ve eller ayaklara vurur. Sonra da ön tarafa (genellikle Kıbleye karşı) dönerek diz çöker gibi olur ve seyircilere temenna ederek selamlarlar, bundan sonra da karşılaşırlar