Tarihi
KIRKPINAR
Yağlı Güreşleri
Sarmadan Kalkarken Kalkanı Bozmak