Tarihi Edirne
KIRKPINAR
Yağlı Güreşleri
Yetki Belgesi

Yetki Belgesi

Yağlı Güreşleri Düzenleyen Yetki Belgesi, Bildirimi ve Taahhütname


Güreş Federasyonundan her Yağlı güreş organizasyonları için Yetki Belgesi almak şartı ile Kamu Kuruluşları, Belediyeler, Sosyal Amaçlı Dernekler, Sendikalar, Kuruluş yıl dönümü kutlamaları, Festivaller düzenleyen tertip komiteleri bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yağlı güreş müsabakası düzenleyebilir. Siyasi parti ve yan organları Yağlı güreş müsabakası düzenleyemezler.

a) Gençlik ve Spor İl Müdürleri kanalı ile Güreş Federasyonuna müracaatta bulunarak Yetki Belgesi talep eden birden çok tüzel kişinin organizasyon yapmaya talip olması halinde bunlardan birini tercih ve tespite Federasyon yetkilidir.

 1. Güreş Federasyonu, geleneksel yağlı güreş organizasyonlarının tarihlerini belirlemek için her yıl Aralık ayında toplanır ve Ocak ayı içerisinde ilgili organizasyon kurulunca Federasyondan yetki belgeleri alınır.
 2. Tarihi Kırkpınar, birinci sınıf ve mahalli güreşler için müracaatlar, müsabaka tarihinden en az 30 gün önce gençlik ve spor il veya ilçe müdürlüklerine yapılır. İl müdürlükleri görüşlerini de eklemek suretiyle bu müracaatları, organizasyonun yapılacağı tarihten en az 15 gün önce gerekli evrak ile birlikte Federasyona teslim etmek zorundadır. Aksi halde organizasyon yapılamaz.
 3. Tarihi Kırkpınar güreşleri süresi içinde, Türkiye’de hiçbir yağlı güreş organizasyonuna yetki belgesi verilmez.
 4. Köy düğünleri için düzenlenecek güreş müsabakalarında, bağlı bulundukları gençlik ve spor il başkanlığından izin alınması yeterlidir. Bu düğünlerde ağalık seçimi ve bilet satışı yapılamaz. Görevli hakemler; il hakem komitesi, yoksa il güreş temsilcisi tarafından görevlendirilir ve Federasyona bilgi verilir.
 5. Aynı ilde birden fazla geleneksel organizasyona aynı tarihte izin verilmez. Birinci sınıf ve mahalli organizasyonlara yetki belgesi vermeye Federasyon yetkilidir.

b) Yetki belgesi müracaatı yapılırken yağlı güreş organizasyonlarında pehlivanlar için konulan para ödülleri toplamı esas alınmak sureti ile bu toplamın %10’u Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Makamının uygun göreceği banka hesabına yatırılır. Yatırılan paranın banka makbuzunun yetki belgesi talep yazısı ekinde ibraz edilmesi zorunludur. Ancak; yatırılan miktar pehlivanların ödüllerinden kesilmez. Güreş Federasyonu Yönetim Kurulunca her yıl mahalli, birinci sınıf, geleneksel güreşlerinin ödülleri İl Müdürlüklerine bildirilir. Tarihi Kırkpınar güreşlerinin ödüllerinin toplamının % 10’u Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğün uygun göreceği hesaba yatırılır.

Yetki belgesi talebinde bulunanlar aşağıdaki belgeleri vermek zorundadır.

 1. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü izin belgesi ( 3 Adet)
 2. Taahhütname ( 3 Adet)
 3. Ödül Çizelgesi ( 3 Adet)
 4. Banka Makbuzu (3 Adet)

Organizasyon Çeşitleri

Yağlı güreşleri müsabaka çeşitleri aşağıda gösterilmiştir:

 • a) Mahalli organizasyonlar. Yıl içerisinde yapılan organizasyonlardır.
 • b) Birinci sınıf organizasyonlar. En az 3 yıl aralıksız düzenlenen organizasyonlardır. Süresi tamamlanmadan geleneksel ve birinci sınıf statüsüne alınacak organizasyonlar Federasyon Merkez Hakem Komitesi kararı ile olur. Yağlı güreş için yeterli teknik imkanların mevcut olması hali dikkate alınır.
 • c) Geleneksel organizasyonlar. En az 5 yıl aralıksız düzenlenen organizasyonlardır.
 • d) Tarihi Kırkpınar Güreşleri, Edirne Sarayiçi’nde her yıl yapılan güreşlerdir.
Yağlı Güreş Musabaka Yönetmeliği'nden alıntıdır.