Tarihi Edirne
KIRKPINAR
Yağlı Güreşleri
Kura Çekimi ve Eşlemeye İlişkin Usul ve Esaslar

Kura Çekimi ve Eşlemeye İlişkin Usul ve Esaslar

Müsabakalarda Kura Çekimi ve Eşlemeye İlişkin Usul ve Esaslar


Kura ve eşleme aşağıda belirtilen şekillerde yapılır:
 • Kura çekiminde numaraların içi görünmeyen torbadan çekilerek belirlenmesi mecburidir.
 • Bütün boylarda ilk turda kura çekilir. Tarihi Kırkpınar iki veya üç günlük güreşlerde baş, başaltı ve büyük ortada her turda kura çekilir. Geleneksel, birinci sınıf ve mahalli güreşlerde; başaltı ve daha alt boylarda kuraları birinci turda ilk kura numaraları ile eşleme yapılır. (Yağlı Güreş Yürütme Kurulu veya Merkez Hakem Kurulunun belirleyeceği güreşlerde ilk 16’ya kalan güreşlerde her tur için kura çekilir.)

  Tarihi Kırkpınar güreşleri iki ve üç günlük süreli güreşler hariç diğer geleneksel, birinci sınıf ve mahalli güreşlerde güreş süreleri (sporcu sayısı, hava şartları ve benzeri durumlarda); Federasyon temsilcisi, kule baş hakemi ve meydan baş hakemlerinin kararı ile tespit edilir.

  Şöyle ki; 4-8-16-32-64 ve 128 gibi sayılara getirilirler. (Boylarda 27 kişi varsa, bu boyda 22 kişi güreşir, 5 kişi tur atlar, ikinci tura 16 kişi ile başlanır. Yarı final ve final müsabakalarının çekişmeli geçmesi için; yarı final müsabakalarında bölgeler göz önünde bulundurularak karşılıklı kura çekilir. Kura çekiminde, numaratör ve teknolojinin yeniliklerinden faydalanılır.

  Tarihi Kırkpınar güreşlerinde; başaltında 1 ve 2 nci olanlar ile büyük orta ve diğer boylarda 1, 2 ve 3 üncü olanlar bir üst boyda güreşirler.

  Bir üst boya çıkamayan güreşçiler; Yağlı Güreş Yürütme Kurulu veya Merkez Hakem Kurulunun kararı ile yıl boyunca sergiledikleri performanslarına bakılarak bir üst boya çıkarılır. (Başaltı güreşlerde Merkez Hakem Kurulunun kararı uygulanmaz.)

  Tarihi Kırkpınar, geleneksel, birinci sınıf ve mahalli yağlı pehlivan güreşlerinde dereceye giren sporcular diskalifiye veya doping sebebiyle derece ve sıralamasının iptali halinde alttaki sıralamada bulunan güreşçiler yukarıya doğru Yağlı Güreş Yürütme Kurulu kararı ile kaydırılmak suretiyle sıralama yeniden düzenlenir.

  Tarihi Kırkpınar, geleneksel ve büyük organizasyonlarda güreşecek güreşçiler, hangi boyda güreşmişse, aynı boyda güreşebilirler. Organizasyona katılan güreşçi sayısı, aynı tarihte birden fazla organizasyon yapılması ve/veya benzeri sebepler yüzünden güreşçilerin hangi boyda güreşeceği Yağlı Güreş Yürütme Kurulu veya Merkez Hakem Kurulu tarafından değiştirilebilir."

 • Bütün boylarda ihtar, müsabaka sonuna kadar geçerlidir. Normal sürede sonuçlanmayan müsabakalarda puanlamaya gidilir. Puanlamada da beraberlik bozulmamışsa altın puan uygulamasına geçilir. Minik ve teşvik boylarında müsabaka süresi; 10 dakika, puanlama süresi 4 dakika, 1 dakika altın puan, tozkoparanda müsabaka süresi; 15 dakika, puanlama süresi 4 dakika, 2 dakika altın puan, deste ve küçük orta boylarında müsabaka süresi; 25 dakika, puanlama süresi 5 dakika, 2 dakika altın puan, büyük orta ve başaltı boylarında müsabaka süresi; 30 dakika, puanlama süresi 6 dakika, 4 dakika altın puan, baş güreşleri müsabaka süresi; 40 dakika, puanlama süresi 7 dakika, 5 dakika altın puan uygulaması yapılır. Uzatma güreşinde güreşçilerin birisi mavi, diğeri kırmızı paça bağı bağlar."

  Tarihi Kırkpınar ile 2 veya 3 günlük güreşlerde (bir günlük güreşler hariç); boylarında ilk turda güreşçi sayısına göre 4 ve 4 lerin katlarına getirilir. Güreşçiler (A) ve (B) grubu olarak baş, başaltı ve büyük orta’da bir önceki yılın Tarihi Kırkpınar güreşlerinde ilk 16 güreşçi (A) grubunu oluşturur. Bir üst boya terfi edenlerin veya katılamayanların yerine güreşecek pehlivanların boy ayrımını hakemler tespit eder. Bunların dışındaki güreşçiler (B) grubudur. İlk turda (A) grubu sayısına denkleştirmek için (B) grubu pehlivanlar kendi aralarında bir tur müsabaka yaparlar.

 • Tarihi Kırkpınar ile 2 veya 3 günlük güreşlerde seri başı uygulama ve tespit etme kuralları şunlardır;

  1. Altın Kemer alan güreşçiler,
  2. Tarihi Kırkpınar baş güreşlerinde son üç yılda birinci olan pehlivanlar,
  3. 1 yıl önceki Tarihi Kırkpınarda yarı final yapan pehlivanlar.

  Seri Başı Uygulaması; Tarihi Kırkpınar 2 ve 3 günlük güreşlerde son 8 kişiye kadar tek numaraların olduğu torbadan kura çekilir. Kura çekimi seri başı güreşçilerden başlar. Seri başı güreşçilerin kura çekiminden sonra tek ve çift numaralarının olduğu torbalar birleştirilir, kura çekimi tek torbadan devam eder."

 • Hakem Komitesi uygun görürse Tarihi Kırkpınar ve geleneksel güreşlerde yarı finalde karşılıklı kura çekme yetkisine sahiptir.

 • Tarihi Kırkpınar geleneksel, birinci sınıf ve mahalli yağlı pehlivan güreşlerinde yarı finalde rakiplerine yenilen her iki güreşçi, o boyda 3 üncü ilan edilir. Klasman sıralamasında buna uygun olarak 4 üncülük derecesi belirtilmez. Sıralama 1 inci, 2 nci, 3 üncü ve 5 inci şekilde yapılır."

 • Puanlama güreşinde en fazla puan alan ve 3 ihtar verdiren güreşçi galip ilan edilir.

 • Müsabakada puanlama süresince ve uzatma altın puanda eşitlik bozulmamış ise hakemler tarafından ataklar yazılacak ve anons edilerek son dakika içindeki ataklara bakılarak atak olan güreşçi galip ilan edilir. Bu durumda da netice alınmamışsa hakemler karar vermekte tereddüt ediyorsa iki kule hakemi, bir meydan hakemi güreşi ayırmak için son uzatmaya, puanlama ve güreşin normal süresine bakarak galip olan güreşçiyi ilan ederler."

 • Puanlama güreşinde en fazla puan alan ve 3 ihtar verdiren güreşçi galip ilan edilir.

 • Normal süre içerisinde pasif ve faullü güreş sebebiyle 3 ihtar alan güreşçi mağlup ilan edilir.

 • Daha önce alınan ihtarlar puanlama güreşinde geçerlidir.

 • Her iki güreşçi pasif veya faullü güreşmekten 3 ihtar alarak diskalifiye edilirse müsabaka esnasında zor görmeden pes ederse sportmenliğe yakışmayan hareketler yaparsa sporcu ceza kuruluna sevk edilir.

 • Birinci turdan sonra herhangi bir sebepten dolayı boylardaki güreşçi sayısı tek numaraya düşerse birinci kura çekiminde hangi numaraya eş ise o numara tur atlamış olur.

 • Her tur kura çekilen boylarda ise son numara tek kalacağı için tur atlar.

Yağlı Güreş Musabaka Yönetmeliği'nden alıntıdır.