Tarihi Edirne
KIRKPINAR
Yağlı Güreşleri
Günlük Program

Günlük Program

Günlük Program, Güreşlerin Başlaması, Peşrev, Güreş Müsabakası, İzin süresi


Güreş sayısına göre bir günde sonuçlanacak güreşlere saat 10:00’da başlanır. 2 ve 3 gün yapılacak güreşlere ilk gün saat 14:00’de başlanır. İkinci ve üçüncü gün güreşlerin başlangıç saatleri kula hakem heyeti tarafından ilan edilir. 2 ve 3 gün yapılan güreşlerde son müsabakalar hava kararmadan kesin olarak sonuçlandırılmak üzere gerekli tedbirler alınır ve güreşlerin zamanında bitirilmesi sağlanır. Özel durumlarda müsabaka saati kule başhakemliği ile organizasyon kurulu başkanlığının ilan ettiği saatte başlar.


Güreşlerin Başlaması ve Peşrev


Güreşler, eşleme tamamlandıktan sonra varsa minik ve teşvik güreşleri, yoksa boy güreşçilerin güreşi ile başlar. Cazgırların davetine uymayan ve meydana gelmeyen güreşçi güreş dışı addolunur. Güreş meydanına çıkan güreşçinin kısbetini giymiş ve paçalarını bağlamış olması gerekir. Yağlanan güreşçi tek sıralı safta saha kenarına yakın olarak dizilir. Rakipleri ile el ele tutuşurlar güreş duasını dinlerler ve peşreve başlarlar. Peşrev, yağlı güreşlerin folklorik ve geleneksel özelliklerinden biri, önemli ve vazgeçilmez bir uygulamasıdır. Adabına ve geleneksel kurallarına uyarak 5 dakika süreyle yapılır. Organizasyon Komitesi isterse en iyi peşrev yapan güreşçiye ödül verebilir.


Güreş Müsabakası ve İzin Süresi


Yağlı güreş müsabakalarında eşleme, takdim duası ve peşrevden sonra güreşçilerin güreş esnasında uymaları gereken, yağlama, su içme ve benzeri ihtiyaçları için izin süresi ile güreş sürelerine dair kurallar aşağıda belirtilmiştir.

  • Kura çekildikten sonra eş değiştirilmez. Eş değiştiren güreşçi mağlup ilan edilerek Ceza Kuruluna sevk edilir.
  • Güreş esnasında rakibi izin vermedikçe ve meydan hakeminin izin olmadan su, yağ ve bez mahalline gidilemez. İzin süresi bir dakikayı geçemez. Puan güreşi öncesinde de bu süre bir dakikadır.
  • Yağlama, su içme, göz silme ve paça bağlama gibi hareketleri oyalama ve dinlenme kastıyla yapan güreşçi birinci kez ikaz edilir. Tekrarında ihtar verilir, ısrarı halinde ihraç edilir.

Puanlı Yağlı Güreş Kuralları


Puanlı güreşlerde aşağıdaki kurallar uygulanır:

Puanlı güreşlerde puanlı güreş müsabakası hakemin düdüğü ile başlar. Bir puan kazandıran oyunların tarifi aşağıda belirtilmiştir:

  • Güreş kuralları içerisinde herhangi bir oyunla rakibini bastırıp arkasına geçerek iki el, bir diz veya iki diz bir elin yere değmesiyle 1 puan verilir.
  • Güreş esnasında herhangi bir oyunla rakibine karşı koymadan seyirciler içerisine kaçan güreşçiye 1 ihtar rakibine de 1 puan verilir.
  • Hakemlerin ikazına rağmen faullü güreşen güreşçiye ihtar, rakibine puan verilir.
  • Rakibini bastırıp tekrar tehlikeli pozisyona getiren güreşçiye ilaveten 1 puan verilir.


Yağlı Güreş Musabaka Yönetmeliği'nden alıntıdır.