Tarihi Edirne
KIRKPINAR
Yağlı Güreşleri
Yasak Oyunlar ve Hareketler

Yasak Oyunlar ve Hareketler

 • Rakibine çift sarma ve kurt kapanına almak, hakemin uyarısına rağmen ısrarla devam etmek
 • Oturak kündesinde bel kemiği üzerine dirsek ile devamlı tazyik yapmak,
 • El ve ayak bileklerini bükmek,
 • El ve ayak mafsallarını bükmek,
 • Baldır patlatan oyununu uygulamak,
 • Kemane çekmek,
 • Havaya kaldırarak yenik düşürdüğü rakibini yavaşça yere bırakmayıp, kasten kafası üzerine yere vurmak. Bu durumda yasak hareket yenişten sonra olduğu için sonuç ilan edilir. Gereğinde bu davranışlardan ötürü yenen güreşçi müsabaka dışı bırakılır. Bu durum finalde olursa yasak hareketi yapan galibiyeti elinden alınır.
 • Rakibin gözüne, kulağına, burnuna ve ağzına parmak sokmak,
 • Rakibine kafa vurmak, açık el ense çekmek, tokat ve yumruk vurmak, tekme atmak,
 • Rakibi paçayı bıraktığı halde boyunduruğu devam ettirmek. (Meydan hakeminin ikazına rağmen tutuşunu devam ettiren güreşçiye diskalifiye kararı verebilir. Ancak tek kolla beraber alınan boyunduruk yasak oyun ve hareket değildir.)
 • Çemberleme (zelveli) boyunduruk oyununu uygulamak,
 • Rakibinin kısbetini ayak ve elle çıkarmaya çalışmak,
 • Kısbet kasnağına ayakla bastırarak rakibin karnına tazyik yapmak,
 • Kazık oyununda yeni oyun almadan iki dakikadan fazla beklemek. Bu durumda hakem ayağa kaldırır.
 • Meydan hakeminin dur veya bırak ikazını ısrarla dinlememek, hakemle münakaşa etmek, el ve kol hareketleriyle ikazda bulunmak.
 • Rakibini kasten seyirci, yağ kazanı veya meydanda güreşmekte olan güreşçiler üzerine sürerek açık düşürmeye çalışmak,
 • Müsabaka anında ve sonunda seyirciye karşı sporculuğa yakışmayan hareketlerde bulunmak,
 • Hakem kararına uymamak, moral verici nara dışında rakibi ile konuşmak, rakibe, hakemlere ve yöneticilere küfür etmek,
 • Ciddi güreş yapmamak, rakibinden hiç zorluk görmeden pes etmek, hakemin ikazına rağmen oyalama güreşine devam etmek, müsabakanın devamına engel olmak veya kura gereği olarak eşleştirildiği eşi ile hiç güreş yapmadan sahayı terk etmek. (Ayrıca paça kazıktan rakibini üzerine çekmek künde ve sarmadan kılçık oyunu ile yenilmek veya herhangi bir oyunla zorluk çekmeden yenilmek gibi şüpheli yenilmelerde Federasyon Temsilcisi, meydan hakemi ve kule hakemi, hakem gözlemcisinin istişaresi neticesinde güreşte şike yaptıkları tespit edilen güreşçiler güreşlerden men edilerek Ceza Kuruluna sek edilirler.Bu güreşçilere kazanılmış ödülleri varsa ödül veya organizasyon kurulunun ilan ettiği yolluk ödenmez.)
 • Meydan içinde ve seyirci yanında güreş kıyafeti dışında kilot ve şortla dolaşmak ve açıkta kısbet değiştirmek,
 • Hakeme ve rakibine küfür etmek, kasten rakibine vurmak, tekme atmak, rakibine ve hakeme tükürmek, ahlaka aykırı harekette bulunmak.(Hakemin ikazına rağmen yasak oyuna devam sporcu diskalifiye ile cezalandırılır)
 • Sporcular soyunma yerlerinde giyerler, spor ahlak ve adabına uygun hareket etmeyenler Genel Müdürlük Ceza Kuruluna sevk edilir.

Federasyonca organize edilen müsabakalara davet edilen lisanslı yağlı güreşçiler katılmak zorunda olup, yönetimce mazereti kabul edilmeyen sporcular Ceza Kuruluna sevk edilecektir.

Federasyondan izin almadan yurtdışına müsabakaya giden hakem ve sporcular Ceza Kuruluna sevk edilir.

Yukarıda sayılan yasak oyunları uygulayan veya yasak hareketleri yapan güreşçi ikaz edilir. Tekerrürü halinde güreşçilere cezai işlem uygulanmak üzere Federasyona rapor edilir.


Yağlı Güreş Musabaka Yönetmeliği'nden alıntıdır.