Tarihi Edirne
KIRKPINAR
Yağlı Güreşleri
Lisans Zorunluluğu ve Katılım

Lisans Zorunluluğu ve Katılım

Yağlı Güreşlerde Lisans Zorunluluğu ve Katılım


Yağlı güreş müsabakalarına katılacak güreşçilerin lisanslı olmaları zorunludur. Miniklerde doktor raporu ve veli muvafakatı olması yeterlidir. Lisansalar her yıl vize edilir. Tedbirli olarak Ceza Kuruluna sevk edilenler, cezalı olup lisansı alıkonulanlar, ceza süresi sonuna kadar hiçbir yerde güreşemezler. 15 yaşında olan güreşçilerin nüfus cüzdanlarının resimli olması şarttır.


Güreşçilerin Kayıt İşlemleri, Sağlık Muayeneleri ve Boy Ayrımı


Güreşçi lisans işlemleri, boy ayrımları ve sağlık muayeneleri aşağıdaki şekilde yapılır.

  • Yağlı güreş müsabakalarına girecek güreşçiler organizasyon kurulu kayıt bürosuna lisanslarını vererek kayıtlarını yaptırırlar. Güreşçilerin boyları organizasyonda görevli kule başhakemliği tarafından ayrılır. Kayıt, boy ayrımı tespiti ve sağlık kontrolü müsabakalardan 2 saat öncesine kadar tamamlanır.
  • Doktor tarafından güreşmesine mani derecede cilt hastalığı ve bedensel arızası tespit edilenler müsabakalara katılamazlar.
  • Boy ayrımı yapan hakemler tarafından güreşemeyeceğine karar verilenler güreştirilemezler. Hakemler bu takdir hakkını kullanırken uzun süre müsabakalarda başarısız olmak, aşırı derecede yağlanmış, hantal görünümlü ve uzun tırnaklı olmak gibi kriterleri esas alırlar.
  • Mahalli, birinci sınıf, geleneksel ve Tarihi Kırkpınar güreşlerinde bir güreşçinin güreşebilmesi için, 40 yaşını geçmemiş olması gerekir. “40 yaşını doldurmuş, güreşçilerde Tarihi Kırkpınar güreşlerinde son iki yılda yaptığı güreşlerdeki derece ve performansı bakılarak, bu güreşçiler Merkez Hakem Kurulu kararı ile mahalli, birinci sınıf, geleneksel veya Kırkpınar güreşlerinde güreştirilebilirler.”


Yağlı Güreş Musabaka Yönetmeliği'nden alıntıdır.